ایا نگران هزینه جاروی استخر هستید ؟

ایا نگران هزینه جاروی استخر هستید ؟

ایا نگران هزینه جاروی استخر هستید ؟

آیا استخر شما بخاطر جاروی استخر جلبک میزند ؟
آیا استخر شما درمرحله بهره برداری است ولی جارو استخر ندارید ؟
آیا ازنداشتن جاروی استخرنگرانید ؟
ایا استخر شما بخاطر جارو استخر همیشه کدر است ؟

هزینه های استخر خود را به پایین ترین حد ممکن برسانید

جاروی استخربدون خرید جارو بدون هدر رفتن اب,برق,گاز,کلر

بدن صدمه زدن به کاشی های استخر,برای جارو زدن باید جاروی استخر را روی یک گاری فلزی حمل کنید به استخر و این خود به کاشی های استخر صدمه وارد میکند

امروزه در بعضی از استخر های خانگی مشاهد میکنیم که بخاطر هزینه زیاد جاروی استخر ,مصرف آب,مصرف برق,مصرف کلر ,مصرف گاز استخرا در حالت خاموش و بی استفاده رها کرده اند.


پیشگامان امداد مجری و نگهداروطراح استخرو سونا و جکوزی مشکل خرید جاروی استخر را برطرف کرده است

دیگر نیاز به خرید جاروی استخر نیست.

پیشگامان امداد همراه با گروهی از مهندیسین طراح و باسابقه

در اجرا و طراحی و نگهداری استخر,سونا,جکوزی طرحی را برای استخر شما دارد که دیگر نیاز به جاروی استخر نیست .

همین طور که کاملا آگاه هستیم وقتی میخواهیم جاروی استخر را انجام بدیهیم باید مقدار زیادی از اب استخر را بیرون بریزیم که برخی از املاح و مو وشن و…

که در کف استخر پس از مدتی جمع میشود خارج کنیم برای جاروی استخر فقط اب هدر نمی رود باید بدانیم که بعداز جاروی استخر باید اب استخر را دوبار پر کنیم

و این خود باعث کم شدن دما و کلر میشود

باتوجه به بالا رفتن قیمت کلر و کارکرد زیادی موتورخانه گرمایشی استخر که باعث میشود مصرف گاز ,برق,کلر و استحلاک موتورخانه هزینه زیادی برای ساختمان داشته باشد.

اگر میخواهید جارو استخر را بدون هیچ هزینه ای انجام بدهید فقط و فقط به پیشگامان امداد اطلاع بدهید این مشکل درکمترین زمان حل خواهد شد.

دیگر نیاز به خرید جاروی استخر نیست

جارو استخر را بدون هیچ هزینه ای انجام بدهید.